กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์จากผึ้งมิ้มดำ (<I>Apis andreniformis</I>) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม <I>Meloidogyne incognita</I> สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF