กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ทางการเงินของการเลี้ยงกุ้งขาว (<I>Litopenaeus vannamei</I>) ในบ่อดิน: กรณีศึกษาคลองวาฬโมเดล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF