กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมบัติของฟลาวร์และสตาร์ชจากเนื้อกล้วยไข่ดิบและการใช้ประโยชน์ในขนมทองม้วน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF