กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคต้นแตกยางไหลของเมลอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF