กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มศักยภาพการยับยั้งเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูด้วยสารสกัดหยาบไคติเนสและโปรติเอสร่วมกับเชื้อรา <I>Beauveria bassiana</I> ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF