กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพสารพาบางชนิดในการเก็บรักษาเชื้อรา <I>Metarhizium anisopliae</I> MRT-PCH 048 เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF