กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการงอกของข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ข้าวอบพอง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF