กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของระดับไนโตรเจนต่อการเติบโตและปริมาณของธาตุอาหาร ในกล้วยไม้แวนดาลูกผสม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF