กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพของผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF