กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรึงและการปลดปล่อยแอมโมเนียมในดินที่มีแร่ดินเหนียวประเภท 2:1 เป็นองค์ประกอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF