กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอัลลีโลพาทีในวัชพืชที่ปลูกร่วมกับมะเขือเทศต่อการเข้าทำลาย ของไส้เดือนฝอยรากปม (<I>Meloidogyne</I> spp.) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF