กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความหลากหลายของเชื้อ <I>Xanthomonas axonopodis</I> pv. <I>glycines</I> สาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลืองและการพัฒนาไพร์เมอร์จำเพาะที่ใช้ในการตรวจสอบ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF