กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพการผลิตกุหลาบเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรบ้านบวกเต๋ย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF