กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินศักยภาพในการปรับปรุงกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ในการผลิตมะม่วงในรัฐฉานตอนใต้ประเทศพม่า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF