กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โครงสร้างประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่สูงในจังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF