กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การละลายฟอสเฟตและกลไกลดความเป็นพิษของแบคทีเรียต้านทานอาร์ซินิก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF