กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะดินที่เกิดจากหินปูนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ในลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF