กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่ <I>Alphitobius diaperinus</I> (Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF