กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิโปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี <I>Antheromorpha uncinata</I> Jeekel ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF