กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของคาร์ราจีแนนต่อสมบัติของผงไข่ขาวจากวัสดุเศษเหลือของไข่เค็ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล