กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของคาร์ราจีแนนต่อสมบัติของผงไข่ขาวจากวัสดุเศษเหลือของไข่เค็ม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF