กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม (<I>Meloidogyne incognita</I> (Kofoid and White) Chitwood) และประสิทธิภาพของราปฏิปักษ์รูปการค้าในการควบคุม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF