กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการยืดปล้องและการแสดงออกของยีน <I>SK2</I> ในข้าวป่าสามัญภายใต้สภาพน้ำลึก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy