กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเสริม <I>Lactobacillus plantarum</I> BCC 65951 ต่อคุณภาพการหมักของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก โดยวิธีวัดแก๊สในห้องปฏิบัติการและการย่อยสลายในกระเพาะรูเมน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF