กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเสริมรำข้าวขาวต่อการย่อยสลายในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF