กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนและวิธีการให้น้ำต่อการเติบโตและผลผลิต ของข้าวโพดหวานในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF