กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการผสมข้ามและการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล <I>Habenaria</I> และ <I>Pecteilis</I> Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy