กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการผสมข้ามและการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุล <I>Habenaria</I> และ <I>Pecteilis</I> ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF