กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอัตราและความถี่ในการให้ปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวนดาพันธุ์แพ็ทดีไลท์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF