กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีการทางอณูพันธุศาสตร์สำหรับการวินิจฉัยโรคจุดขาวในกุ้งขาวแวนนาไม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF