กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความดีเด่นของลักษณะทางพืชสวนและผลผลิตของพริกพันธุ์ลูกผสม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF