กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF