กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล