กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณลักษณะของ <I>Azospirillum</I> spp. สายพันธุ์ท้องถิ่นในปมถั่วลิสงและ การอยู่ร่วมกันได้กับ <I>Bradyrhizobium </I>ในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF