กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพเศษใบและก้านใบยาสูบในการควบคุมแมลงศัตรูผักบางชนิด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF