กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจัดมอดหนวดยาว <I>(Cryptolestes pusillus)</I> ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF