กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ระบาดในฟาร์มปลานิล โดยใช้เทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF