กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพซาก และเนื้อของโคลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับชาร์โรเลส์ แบล็คแองกัส และบราห์มัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF