กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองและสารเคมีตามคำแนะนำในระบบ GAP เพื่อควบคุม แมลงศัตรูพืชใน การผลิตถั่วเหลืองฝักสดในจังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy