กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะจากยีน Cytochrome Oxidase I เพื่อตรวจวินิจฉัยแมลงวันแตง <I>Zeugodacus cucurbitae</I> (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) เพื่อส่งเสริมการส่งออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล