กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดตรวจโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วยชุดตรวจแถบสีอิมมูโนโครมาโตกราฟิกโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ <I>Staphylococcus aureus</I> ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more