กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดตรวจโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วยชุดตรวจแถบสีอิมมูโนโครมาโตกราฟิกโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อ <I>Staphylococcus aureus</I> Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล