กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2018): วารสารเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF