กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2018): วารสารเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF