กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF