กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (2020): วารสารเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF