กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (2019): วารสารเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF