กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารเกษตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF