กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพการผลิต และผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF