กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้กากเอทานอลหมักยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะและกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในโคพื้นเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล