กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกแบคทีเรียชอบร้อนและชอบเค็มที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ จากตัวอย่างดินเค็ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy