กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF