กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลขององค์ประกอบทางเคมีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล