กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล